เทศบาลตำบลวังดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลี้ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีพ.ศ.2566 ช่วงวันที่ 12 - 13 เมษายน 2566 ณ บริเวณถนนสาย 106 ช่วงหน้าโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาถึงหน้าอนุสาวรีย์สามครูบา
     ขบวนแห่พระพุทธรูปและดาบน้ำลี้สิริเวียงชัยประจำอำเภอลี้ รูปเหมือนองค์สามครูบา นักบุญล้านนาแห่งเมืองลี้ ขบวนน้ำทิพย์ น้ำขมิ้นส้มป่อย ขบวนเครื่องสักการะล้านนา ได้เคลื่อนขบวนเวลา 13.00 น.จากหน้าร้านครัวน้ำพุ มาตามถนนสาย 106 ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรลี้ ผ่านสี่แยกหน้าที่ว่่าการอำเภอลี้ เข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน พร้อมด้วยขบวนของประชาชนที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานพิธี
      เวลา 14.00 น.นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลวังดิน ได้กล่าวรายงานต่อประธานพิธี นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อทรงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีที่ยังคงดำรงไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อจากนั้นประธานได้พิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้มีการแสดงประกอบพิธีเปิด  หลังจากนั้นแล้วประธานในพิธีได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้มาร่วมงานได้เข้าสักการะสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและสรงน้ำรูปเหมือนองค์สามครูบาเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นก็เป็นการแสดงดนตรีและการแสดงต่างๆของกลุ่มองค์กรต่างๆ
      สำหรับวันที่ 13 เมษายน 2566 ช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณที่วัดลี้หลวง และบนเวทีการแสดง สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้นำคณะช่างซอพื้นเมืองมาซอขับกล่อมให้ประชาชนฟังอย่างสนุกสนานและการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนเวียงเจีย์วิทยา ประชาชนได้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณสถานที่จัดไว้ ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนถึงเวลา 18.00 น.ปิดงาน