การประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 145 รูปและเปิดเฮือนนิทรรศการครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ ชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศรีวิชัย บ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

        เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมญาติพี่น้อง ได้มีศรัทธาปสาทะในป๋ารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย จึงได้เชิญช่วยศรัทธาประชาชนมาร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 145 รูป ในโอกาสครบรอบ 145 ปีชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางที่จะเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโก ในปีพ.ศ.๒๕๗๑

        กิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ศรัทธาประชาชนมาพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีและพี่น้องประชาชนในตำบลศรีวิชัย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำไหว้พระสมาทานศีล นักศึกษาปริญญาโท กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานกล่าวชื่นชมและเปิดเฮือนนิทรรศการครูบาเจ้าศรีวิชัย  ต่อจากนั้น พระสงฆ์จำนวน ๑๔๕ รูป เดินรับบิณฑบาตรจากศรัทธาประชาชน พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

ภาพกิจกรรม