ชาวเมืองลี้ ช่วยกันตกแต่งดาเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์

ผู้หญิงก็ช่วยกันทำสวยดอกเพื่อประกอบพิธี

เตรียมตั้งโต๊ะบวงสรวง

กัณฑ์หลวงสำหรับวางขันเข้า

พระสงฆ์สวดมนต์ในคตอนกลางคืนที่ 20 มิถุนายน 2557

พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ประธานสงฆ์

มีซอพื้นเมืองโดยลูกหลานคนเมืองลี้ ซอถวายแก่บรรพบุรุษ

ช่่างปี่ช่าวซอของเมืองลี้

การเตรียมความพร้อมในวันประกอบพิธี

ขบวนแห่สวยดอกและขันเข้าของคนเมืองลี้

วงดนตรีอังกะลุงจากนักเรียนปากญอโรงเรียนบ้านห้วยต้ม นำมาบรรเลงในงาน

ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดา

ขบวนช่างฟ้อนจากหมู่บ้านและชุมชนฟ้อนรับขบวน

พระครูสถิตย์ปิยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดวงเดียว อ่านโองการบวงสรวง

ลั่นฆ้องชัย

นายอำเภอลี้ นายกเทศมนตรีตำบลวังดินและตำบลลี้ จุดธูปถวายเครื่องบวงสรวง

ขันข้าวแบบโบราณ มีข้าวปลาอาหาร บอกน้ำ บอกเหล้า หมากเมี่ยงบุหรี่

 

ทำการบวงสรวงบรรพบุรุษแบบโบราณ

นายอำเภอลี้ จุดธูปเทียนบูชาพระรรัตนตรัย

นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน จุดธูปเทียนโกฐาก

แสดงพระธรรมเทศนา

นำขันข้าวไปถวายยังสถานที่ต่างๆรอบเมืองทั้ง 4 ทิศ

ประกอบพิธีเฮียกขวัญเมืองลี้

ผูกข้อมือแก่ตัวแทนบรรพบุรุษ