ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนและพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่าน ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสงานทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ครูบาพรรณ หรือพระครูพินิจสารธรรม เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วันเสาร์ที่ 11  ตุลาคม 2557 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

          คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์หลวงปู่ครูบาพรรณ ได้น้อมพร้อมใจกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลในโอกาสที่ครูบาพรรณครบรอบ 87 ปี พรรษา  67 ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย  เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่พระมหาเถระอาวุโสสูงสุดในสังฆะมณฑลแห่งเมืองนักบุญเมืองลี้ เจริญอายุวัฒนมงคล 87 ปี พรรษา 67 จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมงานมุทิตาสักการะและทำบุญสืบชะตาหลวงปู่ครูบาพรรณ ตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูพินิจสารธรรม
(หลวงปู่ครูบาพรรณ พรหมฺเสโณ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
พระมหาเถระอาวุโสสูงสุดในสังฆะมณฑลแห่งนักบุญเมืองลี้
87 ปี พรรษา 67

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

เวลา 06.30 น.  พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาบาตร และถวายภัตตาหารเช้า ณ ศาลาหอฉัน
เวลา 08.00 น.  พิธีทำบุญทักขิณานุปทาน สวดมาติกา พระพิธี จำนวน 10 รูป
เวลา 09.30 น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาอายุวัฒนมงคล พระพิธี จำนวน 80 รูป

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                                    จำนวน  1  ท่าน
จุดเทียนบูชาปารมี ทั้งสิบเล่ม                                              จำนวน  10  ท่าน
จุดเทียนบูชาปารมี ธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซุ้มสืบชะตาทั้งสี่เล่ม        จำนวน 4  ท่าน
จุดเทียนบูชาปารมี บาตรน้ำพระพุทธมนต์                               จำนวน  9  ท่าน
จุดเทียนบูชาปารมี ขันแก้วห้าโกฐาก                                     จำนวน  1  ท่าน
พิธีกล่าวสุมมาขันแก้วห้าโกฐาก  โดย....................................................
พิธีกล่าวไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาเบญจศีล     อาราธนาพระปริตร     พระพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา
พิธีบูชาข้าวพระเมืองแก้ว(ข้าวคู่อายุวัฒนมงคล)
พิธีกล่าวสุมมาครัวตาน โดยมัคนายก อาจารย์วัด
พิธีถวายสังฆทานแด่พระพิธี   พิธีสุมมาพระมหาเถระและพระพิธีทุกรูป
พระมหาเถระและพระพิธีทุกรูป อนุโมทนา เสร็จพิธี   ถวายภัตตาหารเพล