เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลวังดิน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์สามครูบา เทศบาลตำบลวังดิน มีศรัทธาสาธุชนจำนวนมากมาาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว