งานปาริวาสกรรมวัดพระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดมาร่วม 14 ปี ในปีพ.ศ.2558 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม 2558 ณ ลานปาริวาสกรรมวัดพระธาตุห้าดวง ได้มีพระสงฆ์ร่วม 200 รูปมาเข้าปาริวาสกรรม และมีศรัทธาญาติโยม สาธุชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกเช้าและฟังพระธรรมเทศนาในตอนค่ำ