เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์อำเภอลี้ และคณะศรัทธาสาธุชนวัดปางส้าน ได้ประกอบพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระครูรัตนสารสุมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดปางส้าน ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนาม "พระครูรัตนสารสุมณฑ์" 


หลวงปู่ครูบาพรรณมาร่วมมุทิตาจิต