สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอลี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลี้ โดยเทศบาลตำบลลี้ ได้ดำเนินการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     เริ่มต้นด้วยขบวนแห่พระพุทธรูปและขบวนน้ำขมิ้นส้มป่อย เครื่องสักการะล้านนา ของแต่ละตำบลและทุกหมู่บ้านในตำบลลี้ จากปากทางเข้าวัดบ้านกลาง ขบวนแห่ได้เคลื่อนไปตามถนนในหมู่บ้านและเข้าสู่บริเวณวัดบ้านกลาง  มีคณะศรัทธาประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากมาย มีพิธีเปิดงานประเพณีรดน้ำดำหัว โดย นายสมคิด  ธีรสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านกลาง ตำบลลี้ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ พ.ต.ท.สกล  สีบานขื่น ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานแล้ว ได้มีการแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้านรวม ๒๔ คณะ และคณะผู้บริหารองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้ารดน้ำดำัวพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ โดยทีพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้และพระสังฆาธิการ นอกจากนี้ได้มีการเชิญผู้แทนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านเข้ารับการรดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

    ภายในงานส่งเสริมประเพณีได้มีการประกวดส้มตำลีลา ที่สร้างความสนุกสนานแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มีการประกวดการก่อเจดีย์ทราย การประกวดการประดิษฐ์ต้นดอกต้นเทียน เครื่องสักการะล้านนา ที่ได้รับความร่วมือจากทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของล้านนา

     กิจกรรมการบันเทิง สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ได้จัดกิจกรรมการซอพื้นเมือง โดยมีช่างซออาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ มาช่วยขับซอพื้นเมืองด้วยความเต็มใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกุ่มสะล้อ ซึง แสดงดนตีพื้นเมืองร่วมกับดนตรีร่วมสมัยหลายหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเครื่องเสียงจากคุณวรพล  ทรายคำ และคณะทำให้งานส่งเสริมประเพณ๊ในปีนี้มีความสนุกสนานครึกคริ้นเป็นอย่างยิ่ง


ขบวนแห่พระพุทธรูปแต่ละตำบล

ขบวนช่อและตุงล้านนา

ขบวนแห่แต่ละหมู่บ้านในตำบลลี้

ขบวนแห่บ้านป่าหก หมู่ที่ ๗ 

ขบวนแห่พี่น้องปากะญอจากบ้านนากลางและบ้านผายอง

ขบวนแห่พี่น้องปากะญอในชุดประจำเผ่า

 

พิธีกรอาสาสมัครงานส่งเสริมประเพณ๊ปี๋ใหม่เมือง

ขบวนแห่เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

นายสมคิด ธีรสิงห์ ผู้ใหย๋บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านกลาง รายงานต่อประธานในพิธี

พ.ต.ท.สกล  สีบานชื่น ผู้แทนจากอบจ.ลำพูน ประธานในพิธี

การแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ร.ต.ต.เสน่ห์ มะโนจิตต์ นายกเทศบาลตำบลลี้ มอบเกียรติคุณบัตรแก่นายเผชิญ  ตันยศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น

ตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน

แม้แต่หนูน้อย ๒ คนนี้ให้ความสนใจในการแสดงของผู้ใหญ่

พี่น้องปากะญอนำการแสดงของชนเผ่ามาร่วมแสดง

ในงานนี้ มีการกนขนมปาด ขนมพื้นเมือง เลี้ยงคนที่มาร่วมงานได้ชิมกันตลอดวัน

อุปกรณ์ภานะในการกินขนมปาด

คนสามวัยมาร่วมการแสดง

ฟ้อนก๋ายลายของพี่น้องบ้านม่วงสามปี

เวทีสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้

ซอพื้นเมืองของอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

เกี๋ยงพา ช่างซอในหมู่บ้าน ศรเจริญและน้องบัวตอง ช่างซอสมัครเล่น

ดนตรีพื้นเมืองประยุกต์

ดนตรีพื้นเมืองจากชุมชนบ้านลี้

การประกวดการก่อเจดีย์ทราย

การประกวดส้มตำลีลา