เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลวังดิน ได้จัดกิจกรรมขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มาสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าครองสรีระองค์สามครูบา มีศรัทธาประชาชนมาร่วมทำบุญกันมากมาย

     พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค 7 เจ้าคณะภาค 7 ได้ดำเนินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี เป็นประธานในพิธี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้มีดร.นิรันทร์  ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอำเภออุดม  จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ นายสุรสิทธ์  ทองรวย นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนในพื้นที่ต่างๆมาร่วมงานมากมาย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ได้เดินทางไปประกอบพิธีสืบชะตาหลวงและสรงน้ำพระธาตุห้าดวง ตามลำดับ