เดือนแปดเป็ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดเหนือ คณะศรัทธาสาธุชนในตำบลดงดำ อำเภอลี้ ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ขึ้นเมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2558 ณ พระธาตุจอสวรรค์ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

      นายสัญชัย หลวงใน นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ พร้อมด้วยนายจันทร์ทิพย์ ต๊ะวรรณะ กำนันตำบลดงดำ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธาสาธุชนได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระสงฆ์จำนวนประมาณ 25 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และพระสงฆ์ได้นำคณะศรัทธาสาธุชนสรงน้ำพระธาตุจอมสวรรค์ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - สามเณร คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ภายในงานมีคณะช่างซอพื้นเมืองหลายคณะได้มาทำการซอพื้นเมืองให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกัน  นอกจากนี้ ยังมีผู็มีิตศรัทธาได้นำโรงทาน อาหารและเครื่องดื่มมาบริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วย