เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีงานบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ และมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากกองทุนครูบาปินไชย ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาวัดบ้านกลาง เป็นพระสงฆ์ที่มีจริยาวัตรงดงาม สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่งานด้านพระพุทธศาสนา

     ก่อนพิธีการได้มีการประกอบพิธีส่งเคราะห์โดยหลวงพ่อบุญญัง  ปุญญกโร วัดห้วยน้ำอุ่นเป็นผู้ประกอบพิธีจากนั้นพิธีได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. พระครูอินทวุฒิคุณได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปบูชาพระประจำวันเกิด มัคนายกกล่าวนำไหว้พระ สมาทานศีล จากนั้นพระสงฆ์ ๓๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา ทั้งนี้ได้มีพระครูพินิจสารธรรมหรือหลวงปู่ครูบาพรรณ ได้นั่งปลุกจิตตลอดระยะเวลาที่ทำพิธี เสร็จแล้ว พระครูอินทวุฒิุคุณ ประธานกองทุนครูบาปินไชย ได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณร นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอลี้  รวมทั้งได้มอบปัจจัยสมทบทุนของกลุ่มแม่บ้านล้านกลาง และบ้านใหม่น้ำผึ้ง

     จากนั้นได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พิธี พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงาน