เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คณะสงฆ์และคณะศรัทธาในอำเภอลี้ ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลแด่พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
           ได้รับเมตตาจากพระครูพินิจสารธรรม(ครบาพรรณ) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มาเป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์พิธีร่วม 70 รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ฝ่ายคฤหัส มีนายอุดม  จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ พร้อมด้วยกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ และศรัทธาสาธุชนได้มาร่วมงานบุญมากมายจากทุกตำบลในพื้นที่อำเภอลี้
           นอกจากนี้  พระครูอินทวุฒิคุณ ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ - สามเณร และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวม 300 ทุน