เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมธรรมฑูตสัญจร (โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต / ชวนคนนอนวัด) ครั้งที่ 3 ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่วัดพระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

    มีประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้มาร่วมกิจกรรมร่วม 100 คน ได้มีพระอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติ และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขแบบพอเพียง ปฏิบัติธรรมโดยฟื้นฟูกิจกรรมของผู้สูงอายุแบบล้านนา คือ การนอนวัดจำศีล