เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสงฆ์อำเภอลี้ พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดพวงคำ  ได้ประกอบพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ ในโอกาสที่พระมหาบุญเรือง  สุจิณโณ เจ้าอาวาสวัดพวงคำได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนาม พระครูวิจิตรปริยัติการ สร้างความภาคภูมิใจแก่พุทธศาสนิกชนและศรัทธาประชาชน ได้ร่วมประกอบพิธีแห่และฉลองสัญญาบัตรพัดยศ