เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสงฆ์ตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดนาเลี่ยงได้ประกอบพิธีทำบุญถวายทานพระพุทธไสยาสถ์(พระนอน) ที่ประดิษฐาน ณ วัดนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
    ในการดำเนินการก่อสร้างพระพุทธไสยาสถ์(พระนอน)วัดนาเลี่ยง ได้มีคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดนาเลี้ยง โดยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดความยาว 56 ศอก หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก 

หลวงปู่ครูบาพรรณ (พระครูพินิจสารธรรม) ประธานสงฆ์และพระครูวิชิตชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาเลี่ยง