คณะสงฑ์ตำบลลี้ - ดงดำ ได้กำหนดให้มีการงานประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ (ตั้งธัมม์หลวง) ขี้นเป็นประจำทุกปี โดยเวียนสถานที่ไปตามวัดต่างๆในตำบลลี้  ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ได้กำหนดจัดงานประเพณีพังเทศน์มหาชาติในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยใช้สถานที่ ณ วัดมณฑลวงศ์ษา ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

      ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลลี้และด้วยความร่วมมือของคฯะศรัทธาสาธุชนในตำบลลี้ ร่วมกันจัดงานขึ้นและได้นิมนต์พระสงฆ์ - สามเณร มาทำการแสดงพระธรรมเทศนา ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา มีการแสดงพระธรรมเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาต การฟังธรรมชะตาปีเกิดและการฟังธรรมเวสสันดรชาดก เป็นการเทศน์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เ้ามืด ต่อเนื่องไปจนจบในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีศรัทธาสาธุชนจากวัดและหมู่บ้านต่างๆได้รับเป็นเจ้าศรัทธาสังฆทานและถวายจตุปัจจัยไทยทานเป็นกัณฑ์เทศน์ โดยเฉพาะอย่างการฟังเทศน์กัณฑ์ที่ศรัทธาสาธุชนให้ความสนใจ เช่น กัณฑ์ชูชก  กัณฑ์มัทรี เป็นต้น ได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่เป็นพระนักเทศน์ฝีปากดี สร้างความชื่นชมแะศรัทธาจากประชาชนผู็ฟังอย่างมากมาย นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้ศรัทธาสาธุชนที่ไม่สามารถเดินทางมายังวัดมณฑลวงศ์ษาได้ ได้รับฟังกันที่้านตลอดทั้ง ๒ วัน