เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 พิธีมอบสัญญาบัตรพัดยศแก่พระปลัดณัฐกิจ  นาถสีโล เลขานุการเจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต 1 ณ วัดลี้หลวง  หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้มอบสัญญาบัตรพัดยศ

นายณฐกร  ภัทรวนนท์ ปลัดอำเภอลี้ รักษาราชการแทน นายอำเภอลี้ อ่านตราตั้ง