งานพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ได้ดำเนินการติดต่อกันมาร่วม 38 ปี จนกลายเป็นประเพณีที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งภาคเหนือได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธี ซึ่งงานได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งวันสำคัญอย่างยิ่งคือวันที่ 3 มีนาคม 2559 จะมีศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศร่วมหมื่นคน เพื่อให้ได้มาร่วมงานประเพณีครั้งนี้  หลายคนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นประจำทุกปี จนแทบจดจำหน้าตากันได้ บางคนตั้งใจไว้ที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง บริเวณวัดพระพุทธบาทผาหนามซึ่งกว้างขวางหลายสัดส่วน ต้องคับแคบลงไปเมื่อศรัทธาสาธุชนเดินทางมาร่วมพิธี ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คน บางคนเดินทางมาพักนอนล่วงหน้าก็มี  สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ร่วมกับสถานีวิทยุชุมนคนเมืองลี้ ได้ทำการถ่ายทอดเสียงงานพิธีให้ศรัทธาสาธุชนที่ไม่ได้มาได้รับฟังการถ่ายทอดอยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนา
      ในปีพ.ศ.2559  จึงได้นำภาพกิจกรรมมาลงให้ท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนา