เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอแม่ทา ที่มีชนเผ่ากะเหรี่ยงอยู่มาแต่ดั้งเดิมหลายชั่วอายุคน ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานวิถีชนเผ่ากะเหรี่ยงขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในปีพ.ศ.2560 โดยได้มีการผลัดเปลี่ยนเวียนการจัดงานด้านสถานที่ ในปี 2560 นี้ ได้กำหนดใ้มีการจัดงานในพื้นที่อำเภอลี้ และเทศบาลตำบลดงดำจึงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สถานที่ ณ สำนักสงฆ์ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เขตรอยต่ออำเภอลี้ - อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
       ตั้งแต่เวลา 07.30 น.ได้มีพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงจากพื้นที่อำเภอต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้ร่วมกันจัดซุ้มนิทรรศการแสดงถึงวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย มีการนำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชนเผ่าที่ตกทอดมาถึงรุ่นลูกหลาน เป็นผ้าทอกะเหรี่ยงอายุถึง 215 ปี จากบ้านนากลาง ตำบลลี้ ผลผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงที่ใช้กี่เอว ยังได้นำมาสาธิตแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย วัฒนธรรมด้านการกิน ที่มีการประกอบอาหารแบบดั้งเดิม แกงพื้นเมืองในกระบอกไม้ไผ่ การถนอมอาหาร นอกจากนี้ยังได้นำเครื่องมือเครื่องใช้ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาแสดงให้คนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้ การปลูกข้าวไร่ ที่ใช้เสียมด้ามยาวขุดหลุมเพื่อหยอดเมล็ดข้าว แต่ที่แปลกไปคือ ด้ามยาวๆนั้น จะเจาะรูตรงปลายด้ามเสียมและเวลาเจาะลงไปในพื้นที่ก็จะเกิดเสียงขึ้น เชื่อกันว่า เมื่อขุดหลุมปลูกข้าว เสียงจะดังขึ้นไปได้ยินถึงเทวบุตรเทวดาที่ปกปักรักษาข้าวให้มีอยู่มีกินตลอดไป และบ่งบอกถึงพี่น้องกะเหรี่ยงได้ออกมาปลูกข้าวกัน 
       นายมนัส  อ่ำทอง  รองผวจ.ลำพูน ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยการต้อนรับจากนายอำเภอลี้ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้สนใจในกิจกรรมมาร่วมงานจำนวนมาก หลังจากที่ประธานพิธีกล่าวเปิดงานแล้ว ได้ลั่นฆ้องชัยและมีการแสดงประกอบพิธีเปิด เป็นการแสดงการตีกลองชัยยะมังคละ การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง การฟ้อนดาบ 12 เล่ม การฟ้อนหางนกยูง การฟ้อนดาบพ่นไฟ และยังมีการตีกลางสะบัดชัยจากกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงจากห้วยต้ม การฟ้อนกะเหรี่ยงของช่างพื้นกะเหรี่ยงรุ่นคุณแม่คุณป้าได้ออกมาแสดง ต่อจากนั้น ประธานและคณะผู้มาร่วมงานได้เดินชมนิทรรศการแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงของแต่ละพื้นที่ แม้แต่ปลากรอบที่ขึ้นชื่อของเรือนแพบ้านก้อ จากอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่นำมาจำหน่ายและเสนอใ้ห้เป็นสินค้า OTOP เช่น ปลากรอบ น้ำพริกปลากรอบ ฯลฯ
      ในตอนบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยกี่เอว การแข่งขันเดินขาหยั่ง การแข่งขันกลิ้งครก การแข่งขันยิงหน้าไม้ การแข่งขันการประกอบอาหาร และที่เป็นที่สนใจนงานคือ การประกวดธิดากะเหรี่ยง โดยมีสาวงามชาวกะเหรี่ยงแต่ละองค์กรได้เข้าร่วมประกวด จนได้สาวงามชาวกะเหรี่ยงจากห้วยต้ม ตำบลนาทรายได้ตำแหน่งธิดากะเหรี่ยงไปครอง มีการมอบรางวัลการแข่งขันและการประกวดต่างๆจนแล้วเสร็จ ซึ่งในปีพ.ศ.2561 จะมีกิจกรรมดังกล่าวนี้อีกที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

นายสัญชัย   หลวงใน  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดงดำ  กล่าวต้อนรับ

นายผิน  มายาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม

 

นายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ  วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

นายมนัส  อ่ำทอง รองผวจ.ลำพูน กล่าวเปิดงาน