อนุสาวรีย์สามครูบาที่ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ประกอบด้วยครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 สมัยนายอำเภอชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ์ โดยที่แต่เดิมมานั้น คณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอลี้ได้กำหนดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าทั้งสามองค์ โดยได้อัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยมาจากวัดบ้านปาง รูปเหมือนครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีมาจากวัดพระพุทธบาทผาหนาม รูปเหมือนครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนามาจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี แต่ต่อมาได้ละเลยกิจกรรมดังกล่าวนี้ไป ในปัจจุบันคณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอลี้ยังมีความเคารพศรัทธาในบุญญาปารมีของครูบาทั้งสามองค์ สมควรที่จะมีการบูรณะอนุสาวรีย์สามครูบาให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัยโดยจะทำการติดกระจกรอบด้าน ติดลายดุนรอบเสาพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสม เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนและประชาชนได้มากราบไหว้สักการะบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและกำหนดให้มีการสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบาเหมือนเช่นครั้งอดีตที่ผ่านมา
         ฝ่ายปกครองอำเภอลี้โดยมีนายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอลี้ สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ หวหน้าส่วนราชการ ผู็บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งศรัทธาประชาชนชชาวอำเภอลี้ จึงได้ระดมทุนโดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้บริจาคปัจจัยรวมจำนวน 163,087 บาท(ยอดปัจจัย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งคณะทำงานได้ติดต่อช่างมาทำการบูรณะ ดำเนินการติดกระจกรอบองค์สามครูบา ทาสีชนิดทนทานอย่างดี ปรับภูมิทัศน์และไฟฟ้าส่องสว่าง ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้สวยงาม ประชาชนที่มาติดต่อราชการจะได้มากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 

          นอกจากนี้  จะได้พิจารณาทบทวนประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบาขึ้นมา ซึ่งแต่เดิมนั้น ได้กำหนดให้มีการสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบาในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี โดนจะมีคณะศรัทธาประชาชนจากทุกพื้นที่ทุกตำบลได้มารวมตัวกัน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอลี้ ประกอบพิธีทางศาสนา ไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสาวรีย์สามครูบาได้ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอลี้หลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารไม้สักทั้งหลังยังมีสภาพมั่นคงแข็งแรง(ปัจจุบัน กศ.น.อ.ลี้ ใช้เป็นสำนักงาน) และเป็นอาคารที่สำคัญ สืบเนื่องจากในการก่อสร้างครั้งแรกนั้น ครูบาอภิชัยขาวปี ได้ามานั่งหนัก(เป็นประธาน) ในการก่อสร้าง คาดว่าเมื่อปีพ.ศ.2495 และเป็นอาคารที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในคราวที่เสด็จประพาสภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2501 โดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมพศกนิกรชาวอำเภอลี้ และได้ประทับช่องหน้ามุขที่ว่าการอำเภอชั้นสอง ถือได้ว่าเป็นอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

รูปแบบการบูรณะสามครูบา