การสร้างสะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาเป็นโครงการต่อเนื่อง หลังจากที่ได้สร้างถนนตามรอยบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูนได้เดินทางเป็นประธานพิธีลงจอบแรกและปักหมุดสร้างถนนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ไปแล้ว 
       คณะกรรมการดำเนินงานได้ประชุมพิจารณาเห็นว่า ได้มีผู็บริจาคเงินเพื่อซื้อดินลูกรังสร้างถนนเข้าในกองทุนเป็นจำนวนมากพอสมควร จึงได้ขอแยกเงินออกมาตั้งเป็นกองทุนสร้างสะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาอีกกองทุนหนึ่ง เพื่อให่เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ  ได้ปรึกษาหารือกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้ พระครูอินทวุฒิคุณและภายใต้การแนะนำของพระอธฺการอ่อนแก้ว  ชยะเสโณ เจ้าอวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการสร้างสะพานบุญตามแผนงานที่กำหนดไว้เลย ประกอบกับดินลูกรังที่นำมาถมถนนเป็นจำนวนถึง 2,000 ลำ  มีความเห็นว่าควรทิ้งไว้ให้ดินอยู่ตัวตามธรรมชาติไปก่อน โโยจะนำดินในส่วนที่เหลือมาลงภายหลัง และอาจจะต้องมีการปรับเกลี่ย บดอัดเป็นลำดับถัดไป


เริ่มลงมือปรับพื้นที่บรเวณที่จะสร้างสะพาน

คณะทำงานที่เป็นอาสาสมัครของหมู่บ้าน พร้อมด้วยรถแบคโฮ ปรับพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้

ทุกขั้นตอนจะมีพิธีกรรมเข้ามาร่วมด้วยเสมอ หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้และพระอธิการอ่อนแก้ว บอกกล่าวขออนุญาต

ตัดแต่งต้นไม้ที่อยู่ในแนวที่จะสร้างสะพา

ต้นไม้ที่ได้รับบริจาคมาเพื่อทำเป็นตอม่อสะพาน

จัดการด้วยทั้งแรงคนและเครื่องจักรกล

การตอกเสาเข็ม ก็ต้องใช้ทั้งแรงคนและเครื่องจักร

เป็นเค้าโครงสะพานแล้ว

เทคอนกรีตเสริมหัวสะพานเพื่อความมั่นคง แข็งแรง

 

หยุดการทำงานในช่วงสงกรานต์

เริ่มปูพื้นสะพาน

ประชุมปรึกษาหารือกันตลอด รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานขั้นต่อไป

 

คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าพบนายยอนุสรณ์  วงศ์วรรณ นายกอบจ.ลำพูน

ขอสนับสนุนเครื่องจักรในการปรับ บดอักถนนลูกรังให้แน่น มันคงกว่าเดิม

อบจ.จะสนับสนุนเครื่องจักรในการบดอัดถนน

ปรับพื้นที่บริเวณสะพาน เพื่อเตรียมจัดงานทำบุญ

 

จัดทำป้ายชื่อ สะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา