พิธีทำบุญถวายทานถนนและสะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ได้กำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำเดือน 8 เหนือ

      คณะกรรมการดำเนินงานได้ประชุมปรึกษหารือกัน ว่าหลังจากที่ได้เริ่มลงมือขนดินลูกรังสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านลี้ หมู่ 6 ข้ามทุ่งหลวงลี้ มาสู่บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 และลงมือขนดินสร้างเป็นแนวถนนขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร และได้ประกอบพิธีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยเชิญนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูนมาเป็นประธานในพิธีลงจอบแรกและปักหมุดสร้างถนนและสร้างสะพานบุญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ได้เตรียมความพร้อมในการสร้างสะพานอย่างต่อเนื่อง และมีศรัทธาประชาชนบริจาคเงินแบลไม้เนื้อแข็งสำหรับทำสะพาน ได้กำหนดให้มีช่างที่จะมาทำงานในแต่ละวัน ได้มาทำงานโดยใช้แรงคนและรถแบคโฮ รถไถ เป็นสำคัญในการปรับพื้นที่และลงหลักเสาตอม่อสะพาน รวมทั้งการแปรรูปไม้เพื่อทำโครงการสร้างสะพาน จนแล้วเสร็จ เป็นสะพานไม้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร และได้ทำการปรับแนวถนนฝั่งด้านตะวันตกให้เหมาะสม สามาถใช้เดินทางไปสะดวกขึ้น และได้ประกอบพิธีถวายทานถนนและสะพานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ได้เชิญนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูนและนายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มาเป็นประธานพิธี โดยมีนายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

ประมวลภาพถ่ายงานทำบุญถวานทานถนนและสะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

ปรับพื้นที่ลำห้วยแม่แต๊ะ บริเวณที่จะสร้างสะพาน

หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้ พระครูอินทวุฒิคุณ พร้อมด้วยพระอธิการอ่อนแก้ว  ชยะเสโณ

ทำพิธีผูกฝ้ายมงคลต้้นไม้ที่จะนำมาทำสะพาน

ปรับแต่งต้นไม้ริมสองฝั่งลำห้วย

ใช้รถแบคโฮ ตอกเสาเข็ม ตอม่อสะพาน

มีการสำรวจและปรึกษหารือกันตลอด

ทำงานโดยไม่มีวันหยุด หารือกันตามสถานการณ์

ผลงานเริ่มปรากฎรูปร่างสะพานขึ้นมาแล้ว

เทคอนกรีตหัวสะพาน

นัดหมายประชุมปรึกษาหารือ ทราบความก้าวหน้า

ประชุมบริเวณพื้นที่สร้างสะพาน ได้เห็นร่วมกัน คิดร่วมกันและทำร่วมกัน

เข้าหารือกับนายกอบจ.ลำพูนเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนเครื่องจักรกล

นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ยินดีให้การสนับสนุน

ขอสนับสนุนรถบดถนนจากหน่วยการทางที่ 1 บ้านกลาง มาบดอัดถนนตรงคอสะพาน

 

แกะชื่อป้าย สะพานบุญครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

ช่วยกันติดป้ายชื่อสะพาน

 

สะพานบุญครูบาชัยยะวงศาพัฒนา  ยามค่ำคืน

สะพานบุญเมื่อสร้างเสร็จแล้ว

การทำบุญถวายทานถนนแบะสะพานบุญครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

 ขบวนแห่ต้นทานชองพี่น้องชนเผ่าปะกากะญอจากห้วยต้ม

นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน ประธานในพิธี

 

ผวจ.ลำพูน ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานพิธีประเคนขันศีลและจุดเทียนน้ำมนต์

โรงทานอาหารกล่อง น้ำใจจากกลุ่มแม่บ้าน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน เขต 2 ร่วมกันตัดริบบิ้รเปิดสะพาน

ส.อบจ.ศิริศักดิ์ ทองยอด นายถาวร สามภูศรี นายธราเทพ ปันทวัน 

ประธานในพิธีถ่ายภาพร่วมกับศรัทธาสาธุชน

คณะช่างฟ้อนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน

คณะช่างฟ้อนกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง

นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะ

ชาวอำเภอลี้ ให้การต้อนรับ นายกอบจ.ลำพูน

นายก อบจ.ลำพูน พบปะพี่น้องศรัทธาสาธุชน

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เมตตาเจิมป้ายชื่อสะพานบุญ

นายก อบจ.ลำพูน นั่งมอเตอร์ไซค์ ที่ส.ส.รังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน เป็นโชเฟอร์

สำรวจถนนที่จะให้การสนับสนุนเครื่องจักรมาบดอัดให้แน่น

นายก ทต.วังดินกับที่ปรึกษา นั่งมอเตร์ไซค์ ติดตามไปดู

พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร อปท.อำเภอลี้

ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาร่วมงาน

ขาดไม่ได้สำหรับซอพื้นเมือง โดยช่างซอเมืองลี้

คณะช่างซอแม่บัวผัน  ทิวงศ์ษา ศิลปินช่างปี่ช่างซอ เมืองลี้