คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์อำเภอลี้พร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูบาเจ้าพรรณ พรหมเสโณ หรือ พระครูพินิจสารธรรม อายุ 94 พรรษา 73 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ช่วงเวลา วันที่ 12 - 19 มกราคม 2566 ณ เมรุชั่วคราว วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
       บำเพ็ญกุศลถวายแด่คูบาเจ้าพรรณ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 มีการทำบุญทักษิณานุปทานและสวดพระอภิธรรมทุกคืน ศรัทธาประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างในวันที่ 19 มกราคม 2566 มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิง มีนายสันติธร  ย้ิมละมัย ผวจ.ลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ๋บ้าน พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ๋ทั้งในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมงานอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย