การประกอบพิธีถวายทานพระตำหนักหอคำเจ้าแม่จามรี ผู้สร้างเมืองลี้ ณ วัดพระธาตุดวงเดียว ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
       เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 ได้มีการประกอบพิธีถวายทานพระตำหนักเจ้าแม่จามรี โดยความตั้งใจของคุณแม่ทอง  กลิ่นซ้อน พร้อมด้วยคณะศรัธสาธุชนที่ได้มีกุศลเจตนาที่จะสร้างพระตำหนักแด่เจ้าแม่จามรีหลังใหม่ เนื่องจากหลงเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีประชาชนชาวอำเภอลี้และนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมากราบไหว้เจ้าแม่จามรีตลอดเวลา เพื่อขอพรคุ้มครองและอธิษฐานจิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้
        พระตำหนักหอคำ สร้างขึ้นโดยใช้ไม้สักทองทั้งหลัง ยกพื้นสูง 1.20 เมตร มีขนาด 20 ตารางเมตรเพื่อรอบรับผู็คนที่สามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หลังคาทรงล้านนา
        จึงได้กำหนดการประกอบพิธีถวายทานพระตำหนักหอคำเจ้าแม่จามรี โดยพระสงฆ์พิธี 39 รูปเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีบวงสรวง โดยมีพราหมประกอบพิธี นอกจากนี้ได้มีคณะช่างซอพื้นเมืองจิตอาสา โดยอ.ขวัญชัย  สุรินทร์ศรี น้องบัวตอง เมืองลี้และช่างซอจากทุ่งหัวช้างมาร่วมขับซอ และมีคณะช่างปี่ของเมืองลี้ มาร่วมขับซอพื้นเมืองตามความนิยมของคนล้านนา หลังเสร็จพิธีแล้ว ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้มาร่วมงาน เป็นเสร็จพิธี