การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

..........................................................