สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ได้ดำเนินการจัดพิธีกินอ้อผญาขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โดยจัดขึ้นที่ศาลาราย วัดพระธาตุห้าดวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวังดิน สภาวัฒนธรรมทุกตำบล ศรัทธาประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลและอำเภอใกล้เคียงได้มาร่วมงานอย่างมากมาย รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลลี้และผู้มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานเพื่อบริการแก่ผู้มาร่วมงานและคณะผู้มีจิตศรัทธาจากร้านอาหารในอำเภอลี้

อ่านเพิ่มเติม...