ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนเมษายนทุกปี  ได้มีประเพณีสรงน้ำรพระธาตุห้าดวงขึ้น ณ วัดพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  ปีพ.ศ.๒๕๕๘ นร้ ได้รับเมตตาจากพระพรหเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ วัดปทุมคงคา ได้มาเป็นประธานพิธี พระสงฆ์พิธี ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง และได้นำคณะศรัทธาญาติโยมเข้าสรงน้ำพระธาตุห้าดวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม...

      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลวังดิน ได้จัดกิจกรรมขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มาสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าครองสรีระองค์สามครูบา มีศรัทธาประชาชนมาร่วมทำบุญกันมากมาย

     พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค 7 เจ้าคณะภาค 7 ได้ดำเนินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี เป็นประธานในพิธี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้มีดร.นิรันทร์  ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอำเภออุดม  จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ นายสุรสิทธ์  ทองรวย นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนในพื้นที่ต่างๆมาร่วมงานมากมาย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ได้เดินทางไปประกอบพิธีสืบชะตาหลวงและสรงน้ำพระธาตุห้าดวง ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์อำเภอลี้พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ(พระเพชร) ณ วัดลี้หลวง เป็นพิธีที่ได้ทำสืบเนื่อติดต่อกันมาทุกปี 

อ่านเพิ่มเติม...

    ประเพณีการฟ้อนผีมดของเมืองลี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ ประเพณีฟ้อนผีมดทางภาคเหนือ ผู้ที่อยู่ในเชื้อสายเดียวกันจะไปร่วมชุมนุมที่บ้านของผู้ที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ชาวบ้านจะนำสิ่งของมา "ฮอม" หรือมาร่วมกันทำบุญเจ้าภาพจึงไม่ต้องจ่ายมาก เป็นโอกาสที่ญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำงานที่อื่นได้กลับมาพบปะกันปีละครั้ง เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ และเกิดความภูมิใจในชาติพันธุ์วงศ์ตระกูลเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...

   

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีกินอ้อผญา