เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมธรรมฑูตสัญจร (โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต / ชวนคนนอนวัด) ครั้งที่ 3 ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่วัดพระธาตุห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

    มีประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้มาร่วมกิจกรรมร่วม 100 คน ได้มีพระอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติ และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขแบบพอเพียง ปฏิบัติธรรมโดยฟื้นฟูกิจกรรมของผู้สูงอายุแบบล้านนา คือ การนอนวัดจำศีล

อ่านเพิ่มเติม...

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คณะสงฆ์และคณะศรัทธาในอำเภอลี้ ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลแด่พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีงานบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ และมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากกองทุนครูบาปินไชย ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาวัดบ้านกลาง เป็นพระสงฆ์ที่มีจริยาวัตรงดงาม สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่งานด้านพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาผ้าตีนจกโหล่งลี้ ขึ้น ณ ลานธรรมวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  สืบเนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลลี้ ได้ดำเนินการสืบค้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดยคณะทำงานได้พิจารณาเห็นว่า ในหมู่บ้านปวงคำนั้น มีผ้าตีนจกที่ทอด้วยมือคนรุ่นปู่ย่าตาทวด ตกทอดสืบต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป้นผ้าตีนจกที่ทอด้วยฝีมือคนเมืองลี้ล้วนๆ มีลายที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองลี้  จึงได้พยายามที่จะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ้าตีนจกให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และมีความพยายามที่จะเรียนรู้การทอผ้าตีนจกและพยายามที่พัฒนาฝีมือ กลุ่มสตรีบ้านปวงคำจึงได้รวมตัวกันและเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าตีนจกเมืองลี้

อ่านเพิ่มเติม...

  เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดอบรมเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมเสริมสร้างเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ลานนาน่ามอง" ตามโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์(Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลุงทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2558 ช่วงวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม...

   สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ร่วมกับเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศรัทธสาธุชนอารามห้วยน้ำดั้น บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อารามห้วยน้ำดั้น

อ่านเพิ่มเติม...